Виолина Райнова


Председател на Българска психологическа организация.https://bpa.bg/

Интересът ми към изследване на човека се отключи още в ученическите години.
Любовта към литература и психология ме изпратиха в Университета за специалност
Българска филология. Основите на университетското ми образование, даде
педагогическа подготовка и детайлно изучаване на детско-юношеска психология. След
това записах изучаване на Социално консултиране и психология, а успоредно на
обучението ми в Магистърка програма, съм специализирала в психотерапевтична
школа-Когнитивно поведенческа терапия /КПТ/. През годините имах интерес към
квалификационни курсове и надграждах своите знания. Преминах и следните
квалификационни обучения:
* Сертифицирано обучение по ThetaHealing-Тета терапия/ Това е уникална техника за
физическо и духовно изцеление на енергийно ниво и на ниво ДНК. Базира се на
последните открития на квантовата физика и квантовата биология./
* Сертифицирано обучение по Бахова терапия / Лечение с цветни есенции на д-р
Едуард Бах/
*Сертифицирано обучение по Музикотерапия –Пш
* Сертифицирано обучение по Арт терапия-БСУ
*Сертифицирано обучение по Арт педагогика.
*Арт проективна психодиагностика и кризисно консултиране при деца.-ЦСО, С.
*Сертифицирано обучение за Треньори на тренинги
*Сертифицирано обучение за Инструктор по йога за деца-С.
*Сертифицирано обучение по Скринингови методи за оценка на когнитивни процеси
*Сертифицирано обучение по Проективни методики. Психодиагностика за деца и
възрастни.
*Обучение по Психосоматика, С.
*Обучение по холистична психотерапия
*Специализиран курс за работа с ТМС /Транскраниална магнитна стимулация/
Считам, че интегративния подход или съчетанието на различни терапевтични школи в
доста по-голяма степен би допринесло за намирането на подходящия метод за
лечение на конкретната личност, отколкото ограничавайки се само в рамките на една
психотерапевтична парадигма. Опитът ми в консултирането показва, че причините
хората да се обръщат към психотерапията, се крият в трудностите им в сферите на на
живота. Към момента работя като психолог и терапевт на свободна практика в Център
„ Лястовица“ , както и като външен конултант в Търговска компания.