ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК


Помощ при обучение по БЕЛ
В забързаното ни ежедневие и в стремежа децата ни да научат, ако е възможно повече от един чужд език, ние забравяме за родния ни, български език и за неговото значение за образованието им. Българският език остава в сянката на чуждоезиковото обучение и чак, когато се сблъскаме със сериозни пропуски се сещаме за него. А истината е, че който не владее добре родния си език, никога не може да научи идеално чужд език. И че е важно да запознаем децата ни още от първите класове с граматичните структури в българския език, за да им даде това една стабилна основа и за изучаването на чужди езици.
Ние от Център „Лястовица” с педагог и психолог Виолина Райнова, предлагаме индивидуално обучение и помощ по БЕЛ.
Обучението по български език не е само правопис и граматика. Важното тук е да научим децата да се изразяват правилно както в устна, така и в писмена форма, да имат богат речник, да могат да четат с разбиране, тоест да умеят да извличат информация от даден текст, да могат да го преразказват или коментират аргументирано. Това са умения, които са основополагащи и са в основата на всяко едно последващо обучение, било в по-горните класове или в университета.
Запознаването с българската и световната литература е начинът децата да съпреживеят други светове от миналото или от далечни земи. Да се поставят на мястото на героите, да се вълнуват и страдат с тях. Това е от изключително значение за тяхното израстване и психическо съзряване.
Аз дълбоко ценя българската писменост и литература, която ни е е изградила и като личности и искам на всяка цена да изградя едни грамотни и начетени хора.
Това е главната ми цел и в обучението ни по БЕЛ.
Цена за 1 учебен час: 15 лв.