Нашите услуги


Психологическо консултиране и други видове терапии

 • ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ
  Има моменти, в които се чувстваме объркани, изгубени или блокирани. Обикновено се справяме сами, но понякога е извън нашия контрол да се справим с проблемите без професионална помощ. Често това е помощта, която предоставя поверителното пространство на психотерапията и психологичното консултиране.
  Ние провеждаме индивидуална, семейна и групова терапия и психологично консултиране на различни психологични проблеми включващи:
  • стрес
  • тревожност и панически атаки
  • депресия
  • хранителни проблеми
  • отношения и интимност
  • сексуална, физическа и психологична злоупотреба
  • справяне с агресията и себенараняването
  • психосоматични болести
  • зависимост от вещества, алкохол, секс и др.
  • екзистенциални кризи
  • Постоянна тревога, страх, безпокойство
 • • Непреодолимо силна тъга или депресия, срам и вина
  • Негативност, песимизъм, раздразнителност
  • Натрапливо мислене и натрапливи действия
  • Уплаха за здравето когато няма видими проблеми
  • Ниска самооценка, нерешителност, трудно взимане на решения
  • Колебания на настроението и експлозивни емоции
  • Самота, постоянна затвореност, изолация
  • Физически симптоми като главоболие, телесни болки, изтръпване на крайниците, безсъние, екзема и др., за които до сега не са открити органични причини
  Целта ни е да предоставим уютна обстановка и доверителен подход на работа.
  Създадохме спокойна среда, в която клиентът да има своето безопасно и конфиденциално пространство да споделя своите проблеми и болки, да изследва своето поведение и да намира пътя към промяна.
  В сесиите клиентите могат да обсъждат различни аспекти от своя живот и емоции по начин, който рядко е възможен с приятели или в семейството. Скритите чувства като гняв, тревога, скръб и обърканост могат да станат много интензивни, но консултирането предлага възможност те да се анализират безопасно, да се разберат, и да се трансформират по позитивен начин.
  Ползата от психотерапия и консултиране включва разбиране на себе си, вътрешна пълнота, повишена самооценка, позитивен възглед и подобрени взаимоотношения с хората. Ефективна работа ще
  означава да разберете вашите проблемни области, да получите облекчение от актуалните симптоми и да развиете ресурси сами да се справяте с бъдещето.
 • Психологическият кабинет работи с предварително записване по телефона или е-мейла.Дължината на една сесия е 60 минути.Цена :40 лв. ,за първо посещение. Продължаващо  посещение на същия клиент е 20 лв.
 • ГРУПОВА ТЕРАПИЯ:
 • Групата е аналог на социалната среда. В групата средата е защитена заради наличието на професионалист-водещ и правила, с които участниците са се ангажирали.
  В тази защитена среда участниците могат да експериментират с поведение, което им е трудно, да изразяват емоциите си, да се отстояват, с други думи – да поемат социални рискове и да се учат.
  Групата е огледало, в което членовете могат да се огледат и да научат много за себе си: за вярванията си, за емоциите си, за това как думите и поведението им въздействат върху околните, за талантите и ресурсите, които притежават. Зачитането, подкрепата, обратните връзки на другите, помага човек да се утвърди и има терапевтичен ефект. Крайната цел на груповата терапия е човек да осъзнае моделите на поведение, вярванията си, да опознае емоциите си и да се научи да експериментира с нови начини на справяне в ежедневието си.
 • Видове:
  • Терапевтична група- Тази група се събира веднъж в месеца и има за цел да подкрепи индивидуалната психотерапия. Участниците в нея са напреднали в своето индивидуално изследване, в своя индивидуален път и имат нужда от експериментиране в по-широка среда.
  • Обучителна група – това е временна група от хора, свързани в желанието си да се обучават по конкретна тема. Целта на групата е получаване на знания и повишаване на квалификацията.
  • Група за личен опит е група, която може да бъде дългосрочна или краткосрочна и чиято цел е изследване на собственото функциониране в социална среда. Препоръчва се за професионалисти, които се подготвят за професионалната си практика и имат нужда да най-напред да огледат и опознаят себе си, преди да започнат да работят с клиенти. В тази група работя с инструментите на транзакционния анализ. Групата за личен опит може да е съставена и от хора, които работят върху трудностите си по определена тема. В нея е възможно да има теоретични елементи, практически упражнения, ролеви игри. В този случай тя е по-краткосрочна, отколкото групата за личен опит за професионалисти.
  Продължителността на груповата работа е от 2 ч.до 4 ч. Цените се определят в зависимост от темата и водещия психолог!
 • ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АНАЛИЗ 
 • При изследването чрез психологически въпросници се дава възможност за сравнение на резултатите на изследвано лице с нормите по дадена скала, без наличие на субективната оценка от страна на психолога.
  MMPI-2 (Минесотски многофакторен личностен въпросник 2; Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2)
  Съществуват въпросници, които се използват и усъвършенстват в продължение на години, което ги прави добре познати инструменти. Някои от тях са доказали своите диагностични възможности. Един от най-известните такива въпросници е ММPI. Той е клиничен въпросник, който има приложение в диагностиката на различни психични и личностни проблеми. Може да се използва за планиране и оценка на ефективността на терапията, при подбор на персонал при високо рискови професии, където се оценява възможността за психопатология, в индивидуалното и семейното консултиране.
  Пригоден е за лица между 18 и 59 г., с минимум средно образование.
  Той е стандартизиран за българските условия и има висока надеждност. Резултатите се изчисляват чрез компютърна програма, а анализът се прави само от обучени специалисти.
  Цената на изследването е 50 лв. и включва анализ на отговорите и изготвяне на стандартен доклад за изследваното лице.
  Успехът на психологическото консултиране се състои в упражняване на новите стратегии на поведение, дискутирани по време на психологическата сесия и извън кабинета. За някои хора ще бъде уместно да експериментират съвсем нови дейности, които ще им помогнат да преодолеят актуалните трудности, дистреса, напрежението, депресията, социалната изолация…Тук споменаваме някои практики, които биха могли да подпомогнат позитивната промяна. Разбира се, те далеч не изчерпват богатството от дейности, с които е възможно да се захванете, за да се успокоите, разширите съзнанието си или за да откриете нови хоризонти и нови приятелства. Ако решите да опитате да ги практикувате, ще разберете дали те са за вас и дали ви помагат. Във всеки случай те са път към нещо интересно и може би неочаквано.
 • МЕДИТАЦИЯ; РЕЛАКСАЦИЯ
 • Медитацията (лат. meditatio) е практика, в която дадено лице тренира ума и / или предизвиква режим на съзнанието, за да постигне физическо, емоционално, умствено и духовно развитие. [1] Медитацията е съществен компонент на източните религии, философии и духовни учения. Тя се практикува на изток повече от 5 000 години, а в последно време с навлизането на източните духовни практики тя става популярна в Европа и на Запад. Различните медитативни практики и дисциплини обхващат широк спектър на упражняване и изпитване на умствена релаксация, покой на ума и концентрация.
  При нас може да погалите ума си чрез групови медитации и релаксации. Провеждат се в подходяща обстановка с удобни постелки, възглавнички и пособия. Използваме етерични масла и специално звуково оформление. Провеждаме звукова терапия и гонг терапия в организирани мероприятия!
 • ИЗКУСТВОТО НА МАНДАЛАТА
 • Думата „мандала” има следните значения в индуизма: 1) диск, кръг, сфера, 2) всяка геометрична фигура, свързана с кръга, 3) структура, форма организация, 4) рисунка върху земята или друга основа за използване на различни ритуали .В индуизма жените изграждат мотиви от мандала с пясък, за да привлекат добрите духове в къщата , а монасите – за религиозни церемонии.Мандалите могат да бъдат построени от цветен пясък, от разноцветни зърна, хартия или да бъдат нарисувани. В тибетския будизъм монасите дни наред изграждат една мандала от цветен пясък. Изграждането на мандала е само по себе си духовна практика. В стаята, където се сътворява мандалата, монасите медитират и се молят, за да се благослови мандалата, която ще бъде предложена на Будите и вселената. След като бъде изградена, монасите разрушават мандалата за един миг, за да покажат крехкостта и преходността на съществуващото и идеята за липса на привързване към ефимерните неща.Външният кръг на мандалата обикновено обозначава видимия свят, а центърът – вътрешния свят, душата. Рисуването и дори само оцветяването на мандали засилва концентрацията, освобождава от негативните мисли, създава усещане за спокойствие и хармония, води до превъзмогване на неприятните емоции и твори вътрешен мир.В психологическото консултиране рисуването и оцветяването на мандали помага за справяне с тревожност, депресия, импулсивност, интезивни емоции на страх, гняв, тъга. Чрез изкуството на мандалата вие ще откриете вашата собствена душевност, креативност, доверие в себе си и другите. Мандалата може да бъде придружаваща техника, която да центрира личността върху себе си и да има катартичен ефект.
 • ФЪН ШУИ
 • Фън Шуи известно още като Фенг Шуй в буквален превод означава “вятър и вода”. Има най-различни определение, но повечето клонят към ключовите думи мода и наука, пък и в крайна сметка можем ли да оспорваме нещо, каквото и да е то издържало 5 хил.години.Основоположник на Фън Шуй се смята великият Конфуций. Според неговото учение в света съществува сила – Ци, свързваща човека с околната среда. Ци в превод означава „дух, енергия“, „вселенска жизнена сила“. Древните китайци смятали, че драконът създава ци с диханието си. Всичко в света носи в себе си ци: планините, водата, дърветата, камъните, зданията, мебелите и разбира се, хората.
  Но има определени неща, които пречат на ци да „тече“ и тогава лошият късмет ни сполетява.Принципът на петте елемента е основополагащ принцип в теорията на Фън Шуй. Дървото, металът, водата, земята, огънят присъстват във всичко, включително в човека. Елементите могат да се подкрепят взаимно, образувайки хармония и уют, или да разрушават — тогава в дома всичко върви накриво, съпрузите се карат, децата се учат лошо, възрастните боледуват.
  Всеки предмет от обстановката може да бъде класифициран според 5-елементната система на Фън Шуй, което създава безкраен брой варианти и комбинации – стига човек да разгърне фантазията си и да използва творческото начало в себе си. Консултации и обучения по предварителна заявка!
  Водещи на семинарите са сертифицирани специалисти от София!
  /виж стр.Партньори/
  ЛОГОПЕД
 • Център „Лястовица” предлага терапевтична практика за деца и възрастни с говорни и езикови нарушения. Тук Вие и Вашето дете или близък възрастен ще получите качествена професионална логопедична терапия, планирана и ръководена от професионалист. Ще получите индивидуално отношение, топлота и приемане без условия на уникалността и ценността на детето или възрастния с нарушена комуникация. Постигнатите трайни и дългосрочни резултати променят живота, както на пациента, така и на цялото семейство и подобряват отношенията и качеството на живот на всички • Изследване и диагноза на нарушенията на езиковата система, артикулацията, гласа, говора, дишането и на двигателната дейност на лицево-челюстната система (оро-фациалната моторика)
  • Ефикасни терапевтични планове
  • Индивидуална логопедична терапия
  • Групова логопедична терапия
  • Допълващи развитието терапии и обучения
  • Консултации и обучение на родители и учители
  • Скрининг
  Водещи логопеди /виж стр.Екип/
 • ХОЛИСТИЧНИ ТЕРАПИИ
 • Според холистичния подход болестта е само една. Тя представлява разстройството на жизнената сила, което се изразява в различни оплаквания на различните нива според индивидуалната реактивност и конституционалните слабости на индивида и затова протича специфично при всеки. Ето защо индивидуалният холистичен подход е толкова важен за успешното лечение. Според Хипократ „по-важно е да знаем какъв е човекът, който е болен, отколкото от каква болест е болен.” Затова когато се определя лечебният план, трябва да се обръща внимание именно на различията между хората, на уникалния начин на живот и нужди на всеки, както и в спецификата в изявата на болестта при съответния индивид. С други думи, винаги трябва да се лекува болният човек, а не абстрактни болести. В човешкото тяло нито един орган не може да съществува сам за себе си. Затова и лечението на болния, независимо какъв проблем има, трябва да бъде цялостно, а не „на парче”, каквато е практиката на стандартния медицински подход.
 • Нумерология
 • Нумерология – науката за числата води началото си от древногръцкия мислител и философ Питагор. Тя изследва съответствията между числата и принципите, върху които е построен света, закономерностите които го движат и проекцията на числата в живота на хората.
  Нумерологията може да ни помогне да откриваме закономерностите в нашия живот и да ги използваме правилно. Чрез анализ на числата от рождената дата може да добием важна информация за характера, съдбата, добрите и лошите периоди в нашия живот.
  За всеки от нас има предопределени вибрации, които съответстват на деня, месеца и годината, в която сме родени. Тези вибрации определят нашата съдба или карма. Всяка от компонентите – ден, месец и година имат своето значение в нашата съдба. Трите вибрации предопределят основните, глобалните събития в живота на всеки човек.
  Услуги нумерология:
  Кратка нумерологияна характеристика, показваща черти от характера, силни и слаби страни. Как да се справим с излишъка от енергия причинен от силата на определена човешка черта.Например засилена ментална, физическа и др. енергия в душевността на човека.Цикли на възход и падение в живота на човека
 • Консултацията се извършва при предварително подаване на информация за лицето: име; дата на раждане.Таксата се заплаща по банков път:Цена :15 лв
 • Астрологични консултации
 • В произхода си астрологията е свързана с опитите за изготвяне на календари, описващи природните цикли, каквито индоевропейските народи предприемат още в третото хилядолетие пр. н. е. Смесването на признаците и причините поражда суеверия, че са разчетени знаци свише. В миналото, докато философските и научни традиции са се смесвали, астрологията е разглеждана заедно с астрономията и метеорологията и е била свързвана по-натък с медицината и алхимията.
 • Астрологична консултация се прави по предварително подадени данни за лицето/име, дата на раждане и час/ и заплатена такса за услугата по банков път.Цена: Обща астрологична карта на личността -30 лв.
  В миналото, докато философските и научни традиции са се смесвали, астрологията е разглеждана заедно с астрономията и метеорологията и е била свързвана по-натък с медицината и алхимията.
  Астрологична консултация се прави по предварително подадени данни за лицето/име, дата на раждане и час/ и заплатена такса за услугата по банков път.
  Цена: Обща астрологична карта на личността -30 лв.
 •  Рейки
  Рейки е форма на алтернативна медицина, разработена (преоткрита) през първата половина на 20 век от Д-р Микао Усуи в Япония. Излизайки извън Япония, Рейки добива широка популярност в Европа и САЩ. Името Рейки идва от Японските йероглифи Рей (означаващ „вселена“, „дух“, „душа“) и Ки (също и Чи) (означаващ „енергия“, „живот“). Прието е да се превежда като „Универсална жизнена енергия“.
  Рейки Принципи са:
 • Точно днес, не се тревожи (за бъдещето).
 • Точно днес, не се гневи (за минали неща).
 • Уважавай родителите си, учителите си и по-възрастните.
  Изкарвай прехраната си честно.
  Бъди благодарен за всичко.
  Обичайната Рейки процедура включва цялото тяло, но Рейки може да се отдава и само на отделни позиции. При цялостната процедура реципиентът е легнал, в отпуснато състояние, като дрехите е най-добре да са удобни и да не пречат на релаксирането. Лечителят или практикуващият Рейки може да отдели няколко момента, за да изпадне в медитативно или просто спокойно състояние и да се подготви за процедурата.
  Самата процедура включва поставянето на ръцете на практикуващия на точно определени позиции върху тялото на реципиента, като ръцете може и да нямат допир с тялото, а да стоят на няколко сантиметра от него. Обикновено ръцете се задържат между 3 и 5 мин. на една позиция, а цялата процедура трае между 45 и 90 мин.
  Най-забележимият незабавен ефект от процедурата обикновено е състоянието на дълбока релаксация, както и приливът на сила и енергия. В някои случаи може да се появи и освобождаване на емоции. Реципиентите често споделят усещане за затопляне или леко изтръпване на третираното място, без значение дали ръцете на практикуващия са в допир с мястото или са на разстояние от него. Твърди се, че Рейки процедурата стимулира естествените лечебни процеси, затова обикновено не се наблюдава моментално „излекуване“ на специфичните здравословни проблеми. За лечението на хронични състояния се препоръчва серия от три или повече процедури на интервали между 1 и 7 дена.
  СЕСИЯ СЕ ЗАПИСВА ПРЕДВАРИТЕЛНО НА ПОСОЧЕНИТЕ КООРДИНАТИ!
  ЦЕНА: 30 ЛВ.
 • ТЕТА ТЕРАПИЯ/ ТhetaHealing се прилага във всяка една област на живота.
  ЗАЩО да изберете ThetaHealing?
  • Тази техника може да преобрази живота ви мигновено.
  • Най-ценното в този метод е работа с убеждения и програми на подсъзнателно ниво, които се променят с лекота.
  • ThetaHealing е екологична и бърза методика.
  • Философията на ThetaHealing е да уважава и подкрепя всяка религия и философия.
  • Пробуждане на ДНК за разкриване на вашият потенциал.
  • Мощен инструмент във вашият живот.
  • Метода е научно обоснован.
  • Това е една от най-нежните и мощни лечебни практики, известни в алтернативната терапия днес.
 • • Тази технология е преобразила живота на хиляди хора в целият свят.
  • Тук ще намерите много съмишленици и приятели, практикуващи ThetaHealing Ще изцелите не само себе си, но и близките си.
  КАКВИ ПРОБЛЕМИ ЩЕ РАЗРЕШИТЕ с ThetaHealing?
  • ПСИХОЛОГИЧЕСКИ – освобождаване от страхове, обиди, отхвърляне, гняв, други психологически проблеми- панически атаки, фобии, страхови неврози, депресия и др.
  • ФИЗИОЛОГИЧНИ – изцеление на физиологични заболявания и недостатъци на генетично ниво.
  • ФИНАНСОВИ – достигане на баланс между духовното и материалното в живота, финансова свобода и изобилие.
  • ЕМОЦИОНАЛНИ – подобряване отношенията с обкръжаващите ни хора, придобиване на увереност
  • ДУХОВНИ –свързване със себе си, определяне на истинските желания, предназначение, любими занимания
  ЦЕНА: 30 ЛВ.
 • АРТ АТЕЛИЕ
  Арт-терапията навлиза и се утвърждава все повече в България. През 40-те и 50-те години на миналия век, едновременно в Англия и в Америка, започва да се говори за арт-терапия. В Европа, по-специално в Англия, методът започва да прониква през учителите по изобразително изкуство, които оставяйки децата да рисуват свободно, виждат, че това има много благоприятен ефект върху цялостното им развитие. В САЩ арт-терапията се утвърждава през психиатричната практика. В един момент лекарите откриват, че има връзка между заболяването и това, което пациентите изобразяват. Едва през 80-те години в Англия навлиза регулация и арт-терапията придобива статут на професия. В България методът навлиза също през 80-те години, с първите тренинги със специалисти в сферата на психичното здраве. Идват арт-терапевти от Англия и обучават първите арт-терапевти у нас, като постепенно през 2006 година се формира Българска асоциация по арт-терапия.
  Методът е изключително благоприятен за всякакъв контекст и има много широко приложение. Може да се работи с деца, с групи или семейства. Много е подходяща за хора с нисък социален статус или маргинализирани общности, защото не се изискват толкова добри умения за вербална комуникация, а напротив – целта е спонтанната експресия през невербалното. Може да се прилага и като занимателна терапия или форма на психотерапия с цел емоционално възстановяване, лечение или корекция. За деца със специални потребности методът е също много подходящ. Например при децата с аутизъм една от ключовите трудности е комуникацията, а през рисуването, имайки възможност контактът да бъде опосредстван през изкуството, той се улеснява и става предпоставка да се направи следващата стъпка.
  Карл Юнг казва, че изкуството извежда от човек неосъзнатите равнища. Предлагаме индивидуалните или груповите занимания .
  За вас организираме Арт-ателиета през седмицата или през почивните дни. В тях работим с различни материали като: хартия, цветни моливи, безвредни бои, глина, пластелин, плат, картон и др.
  Изработваме сувенири, кукли, мандали, бижута, декупажни предмети. С изработките ви, организираме изложби и благотворителни пазари.
  ЦЕНА: 20 ЛВ.ЗА 2 ЧАСА!
 • ЙОГА ЗА ДЕЦА
 • Естествено, че днешната йога за деца е много полезна не само за тяхното здраве, но и духовно израстване в обществото. Ако редовно се упражняват, то те ще станат значително по-спокойни и уравновесени. Редовното практикуване на това изкуство ще укрепи мускулатурата им, но и ще помогне за правилната стойка. Друго много полезно действие на днешната йога за малчугани е, че така се извеждат вредните токсини от организма, подобрява се храносмилането и кръвообращението.
  Има заболявания и патологии, при които редовното практикуването на йога за деца ще има голяма полза. Вижте кои са най-разпространените от тях:
 • Синдром на Даун
  Децата, които са родени с тази патология могат, но и трябва да практикуват йога, тъй като тя има огромна полза за тяхното здраве. Това се дължи на много различни фактори, но и особености на това заболяване. Тези деца започват да ходят не към 12-14 месец, а към 15-36 месец, тоест тяхното физическо, но и умствено развитие е забавено. За тях са много полезни упражненията с йога за деца, защото така ще им помогнем много. Те няма изцяло да се справят с всичко, но ще укрепи значително тяхното здраве с тези упражнения.
  Детски паралич
  Това заболяване се характеризира с комплексно двигателно нарушение, което се дължи на повредените двигателни зони на мозъчната кора, тоест участъците, които отговарят за активността и правилното развитие на децата ни. Днешната йога за деца може да помогне много на тези деца. Комплексните упражнения ще отпуснат повишения мускулен тонус, който е характерен за малчуганите, страдащи от детски паралич.
  Аутизъм
  Аутизъм – това е нарушаване на развитието на децата, което обикновено се проявява през първите три години от живота им. Те трудно изразяват своите потребности, общуват с хора и взаимодействат с външния свят. Именно затова редовните занимания с йога за деца ще има много полезни действие на малчуганите страдащи от това заболяване.
  Освен това запомнете, че съвременната йога за деца се грижи не само за физическото състояние и здраве на децата Ви, но и укрепва тяхното психическо ниво. Забелязва се, че децата, които редовно практикуват йога, стават значително по-спокойни и склонни към активно поведение. Така те развиват своята памет, сила на волята, правилното дишане и способност да се концентрират.
  Много от родителите практикуващи йога искат и техните деца да усетят върху себе си достойнствата на йога. Според нас не бива да насилваме децата да се занимават с йога, необходимо е сами да поискат това. Ако решим да принудим детето, всичко губи своя смисъл. Най-добре е личната практика на децата
  Йога преди заспиване върши чудеса! Нима когато вашето одухотворено и активно дете се измори става летаргично? По-скоро се превъзбужда. Точно когато малчугана има такава нужда да бъде успокоено, може да направите няколко йога пози, за да освободите излишната енергия. Работи като по магия.
  Позата Ревящ лъв, Симхагарджанасана е любима на децата, защото им е любимо самите те да произвеждат шум. Точно когато е най-напечено, когато детето е гневно, разочаровано, напрегнато може да поревете като Лъвове, за да се разтоварите. Хубавото е, че когато правите това вълшебно упражнение не мислите за нищо друго. Може, напротив, да развиете концентрация.
 • Поза Кобра- за здрав гръб
  Поза риба- подсилва имунната система ; шитовидна жлеза и др.
  Цялата информация на занятията по йога за деца се поднася в игрова форма. Важно е в групата да бъде весело. Обикновено децата сами диктуват хода на заниманията – правим всичко, което ги радва. Много добре работят образите на животни. Необходимо е да поддържаме интереса на децата, защото те не са способни да се концентрират като възрастните. Децата под 7 години по принцип им е трудно да възприемат информация за по-дълго от 15 минути.
  Времетраене: 1 час
  Инструктори: Савка и Радостина
  Цена: 7 лв.
 • ЛЕЧЕНИЕ С ЦВЕТНИТЕ ЕСЕНЦИИ НА Д-Р ЕДУАРД БАХ
 • Цветята и растенията са използвани за лечение от хилядолетия.
  Този дар от Майката природа е открит още от Древните общества ,които са умеели да лекуват чрез целителната сила на растенията.
  В съвременния му вид този метод е преоткрит и оформен в системата от д-р Бах ,след дългогодишни научни изследвания и опити. Слънчевият метод чрез който се приготвят цветните есенции , извличайки „душата на растението” по най-нежният и щадящ начин, ги прави неповторими целебни капки.
  Д-р Бах преоткрива и извлича силата на 38 вида диворастящи растения, като в подходящо съчетание помежду им ,се постига лечение на настроението и темперамента .На същият принцип създава универсалната комбинация Rescue Remedy ,която е спасителното лекарство при първа помощ.
  По света в момента се използват стотици други Цветни есенции от различни видове растения.
  Есенциите хармонизират емоционалния дисбаланс ,който е причина за болестта.
  Физическите симптоми изчезват ,когато човекът като цяло получава нови сили ,постига мир и равновесие и е в пълна хармония със себе си.
  Няма грешна есенция, няма есенция на д-р Бах, която би ви навредила, напротив …….вслушайте се в тялото и желанията си за промяна и въздействайте с капките, за да подпомогнете и засилите този порив към хармонично и по-спокойно ежедневие.
 •  Ето и някои примерни комбинации за самопомощ:
  (естествено те търпят корекции и лични добавки от ваша страна )
  при тръгване на Детска градина и първолаци
  при ПА (паник атаки)
  като в подкрепа на горната комбинация, най-мощното средство на което може да разчитате винаги при нужда е Rescue Remedy
  при Фобии :
  при Бременност
  капки за възстановяване след Раждане:
  след Родилна депресия:
  при хиперактивност
  когато изпитваме Яд, омраза, ревност, ненавист…:
  при Депресивни състояния:  при Алергии:
  против ТЮТЮНОПУШЕНЕ
  когато ни предстои важна среща:
  при настинка и грип
  при тежко и продължително боледуване
  В прехода ДЕТЕ-ПУБЕРТЕТ
  комбинация за отслабване
  Либидо
  Dismenorea (Болезнена менструация)
 • Есенциите при деца:
  • Agrimony/Камшиче-Често тези деца тайно гризят ноктите си, зависими са от сладко и често крият своето вътрешно напрежение  • Aspen/Трепетлика- ако детето се страхува да си легне само ,споменава духове ,че някой го гледа , а в стаята няма никой -подкрепете го с Трепетлика
  • Beech/Бук- малки досадници, правят забележки ,тиранични деца и често биват избягвани в игрите от другите деца
  • Centaury/Червен кантарион-ако е чувствително дете и не се противопоставя,“изтривалка на другите“
  • Cerato/Цератостигма- ако винаги търсят одобрение и нямат вяра в собствената си интуиция
  • Cherry Plum/ Дива джанка- ако детето изпитва гняв и се самонаранява ,ревнува, тръшка се ,бие другите деца
  • Chestnut But/Кестенова пъпка-ако често повтаря едни и същи грешки , разсеяно, трудно учи (забравят домашно, тетрадки)
  • ChicoryЦикория- капризни и плачливи деца, ревнуват по -малкото си братче, „залепено“ е за мама или тати
  • Clematis/Повет- ако детето е мързеливо и отнесено ,ако е без апетит обича да мечтае
  • Crab Apple/Киселица – чистоплътни до маниакалност, страхуват се от болести и микроби. Често не приемат тялото си
  • Elm/Бряст- детето често казва,че е претоварено от задачи ,но не искат помощ и смятат ,че трябва да са перфектни във всичко
  • Gentian/Тинтява – неуспехите в училище ги сриват, тъжни деца, песимисти ,не вярват в успеха
  • Gorse/Улекс -дано никога не се налага да използвате тази есенция при деца – при неизличимо болни деца,с трудна мъчителна житейска съдба,безнадежност • Heather/Калуна- бъбривци, стараят се да превличат внимание като преувеличават
  • Holly /Джел- чупи всичко ,бие другите деца, жестокост ,изпитват омраза и скрита злоба
  • Honeysuckle/Орлов нокът- изпитват носталгия когато не са у дома (лагер ,при баба ,ново жилище ,дет. градинка и т.н.)
  • Hornbeam/Габър- това са умствено уморени деца оплакващи се от главоболие- добре действа компрес върху очите за сваляне на напрежението
  • Impatiens/Слабонога-при нетърпеливи деца, блъскат се в предмети от бързина , прекъсват другия ,често заекват от бързане
  • Larch /Лиственица- обезкуражени деца с чувство че няма да се справят още преди да са започнали
  • Mimulus/Мимулус при стеснителни деца и имат реални страхове- височини , куче, котка и др.заеква от страх. Добро средство при алергия
  • Mustard /Синап- събуждат се с „надвиснал черен облак“ без да знаят защо, тъжни и депресирани деца
  • Oak/Дъб- играят до изтощение, натоварват се с прекалено много извънкласни занимания (тенис ,плуване ,футбол ,карате) не могат да заспят от преумора
  • Olive/Маслина – възстановяване след тежко боледуване, обезсилени деца
  • Pine/Бор – деца които изпитват ВИНА ,защото често биват обвинявани от своите родители или приятели • Red Chestnut/Червен кестен- при Едипов комплекс, страх от изоставяне ,деца които постоянно се притесняват да не се случи нещо лошо на мама или тати, подходяща есенция при отбиване с Walnut
  • Rock Rose/Желтак- при панически и ужасяващ за него страх , нощни кошмари
  • Rock Wate/Скална вода- взискателни деца , надарени с много инат и старателност
  • Scleranthus Склерантус- препоръчва се при гадене или повръщане в кола, смущения в равновесието ,нерешителни
  • Star of Bethlehem/Гарвански лук – при травма от емоционален или физически шок(скарване с приятел, затръшната врата, ,раздяла с родител)
  • Sweet Chestnut/Сладък кестен-дано никога не използвате тази есенция при деца ,но ако се наложи е подходяща при деца които приемат събитията много тежко, пълно отчаяние, вече нищо няма смисъл(скъсване на изпит,тежки болести или увреждания)
  • Vervain/Върбинка – това са борбени деца, водачи в игрите, ентусиазирани и въвличат другите след себе си
  • Vine/Лоза – Малките диктатори!Те са винаги „Царицата“в една игра,“капитана „на кораба-издават заповеди на всички и очакват да им се подчиняват-за това често биват изоставяни от своите уморени приятели.
  • Walnut/Орех – винаги когато предстои някаква генерална промяна се дава (Walnut/Орех) на детето.Децата са много чувствителни и се плашат при (постъпване в детска градина ,отбиване ,смяна на жилище или училище) 
  Water Violet/Водна теменуга-обичат да играят сами ,високомерни,тихи и дистанцирани .Нерядко създава впечатление ,че е много по-зряло от възрастта си,а и действително е така.
  • White Chestnut /Див кестен- детето просто не може да се освободи от нещо(обикновенно мисъл) което го принуждава „да се върти в кръг“
  • Wild Oat/Овсига – пасивни ,но и вечно недоволни .Изглеждат незаинтересовани,а в същност са неориентирани в посоката на живота си
  • Wild Rose/Шипка – това са лишени от енергия деца,от нищо не се дразнят ,но и нищо не ги привлича .Изглеждат безразлични и сънливи.
  • Willow/Върба – хленчещи ,оплакващи се, винаги недоволни от всичко, таят скрита злоба и се радват когато на приятеля им не му върви.
 • ЗА КОНСУЛТАЦИЯ И ИЗГОТВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ПРОДУКТ СЕ ОБАДЕТЕ ЗА ЗАЯВКА ЗА ЧАС.
  Цена на първоначална консултацията 20лв. Ще ви отнеме около час, и в нея е включена Вашата индивидуална комбинация от цветни есенции за месец терапия. Всяка следваща консултация е на стойност 10лв
  Приблизителна цена за флакон капки е 20 лв./30 мл. Указание за ползване: 4 пъти дневно по 4 капки, под език или във вода.
  Бахови терапевти: Виолина Райнова; Станислава Кодева
 • КУРСОВЕ, ОБУЧЕНИЯ, СЪБИТИЯ
  ЦЕНТЪРЪТ ПРЕДЛАГА МАТЕРИАЛНА И ТЕХНИЧЕСКА БАЗА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗЛИЧНИ КУРСОВЕ, ОБУЧЕНИЯ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ЛЕКЦИИ, СЕМИНАРИ И ДР.КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ. СЪБИТИЯТА ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЦЕНТЪРА СЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОТ ДИПЛОМИРАНИ ЛЕКТОРИ.
  13 КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА ЗА СЪБИТИЯ-ПОД НАЕМ
  РАЗПОЛАГАМЕ СЪС ЗАЛА, КОЯТО Е ОБЗАВЕДЕНА И ОБОРУДВАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ.
  КАПАЦИТЕТ НА ЗАЛАТА ДО 25 ПОСЕТИТЕЛИ.
  ЦЕНА ЗА 1 ЧАС-25 ЛВ./при пълен капацитет/
  Минимална часова такса- наем: 10 лв./1 час
  3. ОНЛАЙН КОНСУЛТИРАНЕ
  УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
  Живеем в динамично време! Във време на развиващи се технологии. Във време , в което то ни е скъпо и вечно не стига. Поради тази причина Ви предлагаме услугата „ Онлайн консултиране”. Ще ви спести време и неудобство. Ще ви помогне да се отпуснете и по-лесно да ни се доверите. Онлайн консултирането протича по емейл или скайп.
  • Психологическо консултиране-45-60 мин.-30 лв.
  • Консултиране на лечение с капките на д-р Бах-20 лв.
  • Друго консултиране по индивидуални цени според вид услуга
  Консултирането се извършва чрез записване в контактна форма. Заплащането се извършва по банков път!
 • БАНКОВА СМЕТКА:IBAN: BG79RZBB91551007417370
  BIC:RZBBBGSF
  Банка: Райфайзен банк
  Титуляр: ЦЛРП „ЛЯСТОВИЦА”
  „Данвил” ЕООД
  Булстат: 203982484