Психолог


Консултиране с психолог

Има моменти, в които се чувстваме объркани, изгубени или блокирани. Обикновено се справяме сами, но понякога е извън нашия контрол да се справим с проблемите без професионална помощ. Често това е помощта, която предоставя поверителното пространство на психотерапията и психологичното консултиране.
Ние провеждаме индивидуална, семейна и групова терапия и психологично консултиране на различни психологични проблеми включващи:
• стрес
• тревожност и панически атаки
• депресия
• хранителни проблеми• отношения и интимност
• сексуална, физическа и психологична злоупотреба
• справяне с агресията и себенараняването
• психосоматични болести
• зависимост от вещества, алкохол, секс и др.
• екзистенциални кризи
• Постоянна тревога, страх, безпокойство
• Непреодолимо силна тъга или депресия, срам и вина
• Негативност, песимизъм, раздразнителност
• Натрапливо мислене и натрапливи действия
• Уплаха за здравето когато няма видими проблеми
• Ниска самооценка, нерешителност, трудно взимане на решения
• Колебания на настроението и експлозивни емоции
• Самота, постоянна затвореност, изолация
• Физически симптоми като главоболие, телесни болки, изтръпване на крайниците, безсъние, екзема и др., за които до сега не са открити органични причини.

Целта ни е да предоставим уютна обстановка и доверителен подход на работа.
Създадохме спокойна среда, в която клиентът да има своето безопасно и конфиденциално пространство да споделя своите проблеми и болки, да изследва своето поведение и да намира пътя към промяна.
В сесиите клиентите могат да обсъждат различни аспекти от своя живот и емоции по начин, който рядко е възможен с приятели или в семейството. Скритите чувства като гняв, тревога, скръб и обърканост могат да станат много интензивни, но консултирането предлага възможност те да се анализират безопасно, да се разберат, и да се трансформират по позитивен начин.
Ползата от психотерапия и консултиране включва разбиране на себе си, вътрешна пълнота, повишена самооценка, позитивен възглед и подобрени взаимоотношения с хората. Ефективна работа ще означава да разберете вашите проблемни области, да получите облекчение от актуалните симптоми и да развиете ресурси сами да се справяте с бъдещето.

ГРУПОВА ТЕРАПИЯ:
Групата е аналог на социалната среда. В групата средата е защитена заради наличието на професионалист-водещ и правила, с които участниците са се ангажирали.
В тази защитена среда участниците могат да експериментират с поведение, което им е трудно, да изразяват емоциите си, да се отстояват, с други думи – да поемат социални рискове и да се учат.
Групата е огледало, в което членовете могат да се огледат и да научат много за себе си: за вярванията си, за емоциите си, за това как думите и поведението им въздействат върху околните, за талантите и ресурсите, които притежават. Зачитането, подкрепата, обратните връзки на другите, помага човек да се утвърди и има терапевтичен ефект. Крайната цел на груповата терапия е човек да осъзнае моделите на поведение, вярванията си, да опознае емоциите си и да се научи да експериментира с нови начини на справяне в ежедневието си.
Видове:
• Терапевтична група- Тази група се събира веднъж в месеца и има за цел да подкрепи индивидуалната психотерапия. Участниците в нея са напреднали в своето индивидуално изследване, в своя индивидуален път и имат нужда от експериментиране в по-широка среда.
• Обучителна група – това е временна група от хора, свързани в желанието си да се обучават по конкретна тема. Целта на групата е получаване на знания и повишаване на квалификацията.
• Група за личен опит е група, която може да бъде дългосрочна или краткосрочна и чиято цел е изследване на собственото функциониране в социална среда. Препоръчва се за професионалисти, които се подготвят за професионалната си практика и имат нужда да най-напред да огледат  и опознаят себе си, преди да започнат да работят с клиенти. В тази група работя с инструментите на транзакционния анализ. Групата за личен опит може да е съставена и от хора, които работят върху трудностите си по определена тема. В нея е възможно да има теоретични елементи, практически упражнения, ролеви игри. В този случай тя е по-краткосрочна, отколкото групата за личен опит за професионалисти.

Продължителността на груповата работа е от 2 ч.до 4 ч. Цените се определят в зависимост от темата и водещия психолог!

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АНАЛИЗ
При изследването чрез психологически въпросници се дава възможност за сравнение на резултатите на изследвано лице с нормите по дадена скала, без наличие на субективната оценка от страна на психолога. MMPI-2 (Минесотски многофакторен личностен въпросник 2; Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2)
Съществуват въпросници, които се използват и усъвършенстват в продължение на години, което ги прави добре познати инструменти. Някои от тях са доказали своите диагностични възможности. Един от най-известните такива въпросници е ММPI. Той е клиничен въпросник, който има приложение в диагностиката на различни психични и личностни проблеми. Може да се използва за планиране и оценка на ефективността на терапията, при подбор на персонал при високо рискови професии, където се оценява възможността за психопатология, в индивидуалното и семейното консултиране.
Пригоден е за лица между 18 и 59 г., с минимум средно образование.
Той е стандартизиран за българските условия и има висока надеждност. Резултатите се изчисляват чрез компютърна програма, а анализът се прави само от обучени специалисти. Цената на изследването е 50 лв. и включва анализ на отговорите и изготвяне на стандартен доклад за изследваното лице.

Успехът на психологическото консултиране се състои в упражняване на новите стратегии на поведение, дискутирани по време на психологическата сесия и извън кабинета. За някои хора ще бъде уместно да експериментират съвсем нови дейности, които ще им помогнат да преодолеят актуалните трудности, стреса, напрежението, депресията, социалната изолация…

Тук споменаваме някои практики, които биха могли да подпомогнат позитивната промяна. Разбира се, те далеч не изчерпват богатството от дейности, с които е възможно да се захванете, за да се успокоите, разширите съзнанието си или за да откриете нови хоризонти и нови  приятелства. Ако решите да опитате да ги практикувате, ще разберете дали те са за вас и дали ви помагат. Във всеки случай те са път към нещо интересно и може би неочаквано.

МЕДИТАЦИЯ; РЕЛАКСАЦИЯ

Медитацията (лат. meditatio) е практика, в която дадено лице тренира ума и / или предизвиква режим на съзнанието, за да постигне физическо, емоционално, умствено и духовно развитие.  Медитацията е съществен компонент на източните религии, философии и духовни учения. Тя се практикува на изток повече от 5 000 години, а в последно време с навлизането на източните духовни практики тя става популярна в Европа и на Запад. Различните медитативни практики и дисциплини обхващат широк спектър на упражняване и изпитване на умствена релаксация, покой на ума и концентрация.
При нас може да погалите ума си чрез групови медитации и релаксации. Провеждат се в подходяща обстановка с удобни постелки, възглавнички и пособия. Използваме етерични масла и специално звуково оформление. Провеждаме звукова терапия и гонг терапия в организирани мероприятия!

ИЗКУСТВОТО НА МАНДАЛАТА

Думата „мандала” има следните значения в индуизма: 1) диск, кръг, сфера, 2) всяка геометрична фигура, свързана с кръга, 3) структура, форма организация, 4) рисунка върху земята или друга основа за използване на различни ритуали .

В индуизма жените изграждат мотиви от мандала с пясък, за да привлекат добрите духове в къщата , а монасите – за религиозни церемонии.

Мандалите могат да бъдат построени от цветен пясък, от разноцветни зърна, хартия или да бъдат нарисувани. В тибетския будизъм монасите дни наред изграждат една мандала от цветен пясък. Изграждането на мандала е само по себе си духовна практика. В стаята, където се сътворява мандалата, монасите медитират и се молят, за да се благослови мандалата, която ще бъде предложена на Будите и вселената. След като бъде изградена, монасите разрушават мандалата за един миг, за да покажат крехкостта и преходността на съществуващото и идеята за липса на привързване към ефимерните неща. Външният кръг на мандалата обикновено обозначава видимия свят, а центърът – вътрешния свят, душата.

Рисуването и дори само оцветяването на мандали засилва концентрацията, освобождава от негативните мисли, създава усещане за спокойствие и хармония, води до превъзмогване на неприятните емоции и твори вътрешен мир.

В психологическото консултиране рисуването и оцветяването на мандали помага за справяне с тревожност, депресия, импулсивност, интезивни емоции на страх, гняв, тъга. Чрез изкуството на мандалата вие ще откриете вашата собствена душевност, креативност, доверие в себе си и другите. Мандалата може да бъде придружаваща техника, която да центрира личността върху себе си и да има катартичен ефект.

 

 

Консултации и обучения, с предварителна заявка!

Оставете съобщение