Холистичен кабинет


„Холистичен“ означава цялостен. Холистичната терапия е ориентирана към личността на пациента и гледа на него комплексно и задълбочено. Тя разчита на високоефективни и напълно безвредни терапевтични методи, основани на холистичния подход и оздравителна сила на природата.