Кратък сън-кратък живот, казват хората.

Около една четвърт от населението е засегнато от някаква форма на безсъние (инсомния). Това прави нарушенията на съня едно от най-разпространените оплаквания. В някои случаи тези нарушения са свързани с определени обстоятелства и не продължават дълго. Ако сънят е по принцип нарушен, това е по-проблематично и намалява качеството на живот на страдащия от безсъние човек. […]

Read More