БИОРЕЗОНАНС

БИОРЕЗОНАНС И УНИКАЛНАТА СИСТЕМА WEB WELLNESS – ТЕХНОЛОГИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ЖИВОТА! КАКВО Е БИОРЕЗОНАНС? Биорезонансната диагностика е метод от холистичната медицина, който може да се използва диагностично и терапевтично. За основател на метода биорезонанс се смята д-р Роял Реймънд Райф, който прави научни разработки и изчисления за вълновата природа на клетките, органите, системите и целия организъм на човека. Той […]

Read More